Casemet Pärnu on erikoistunut kokonaisratkaisujen ja mekaniikkaosien valmistukseen alihankintana elektroniikka- ja koneenrakennusteollisuuden yrityksille.

Tyypillisimpiä valmistettavia tuotteita ovat laiterungot ja näiden yksittäiset mekaaniset osat, piirilevyillä käytettävät häiriösuojaukset ja laitteiden etupaneelit erikoisohuista materiaaleista.

Tarjoamme asiakkaillemme yhteistyötä ja apua, alkaen yksittäisten koekappaleiden kehittämisestä sarjatuotantoon tarvittaviin määriin saakka. Vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin panostamme jatkuvasti henkilökunnan koulutukseen ja laitteiden nykyaikaistamiseen.

Asiakkaiden toiveiden mukaisesti tarjoamme heille joko erinäisiä yksityiskohtia, koosteratkaisuja tai täysin koottuja ja testattuja laitteita. Laajaa yhteistyöverkostoamme hyväksi käyttäen pystymme tarjoamaan erilaisia pintakäsittelyjä, painoteknisiä ratkaisuja, laserkaiverrusta, elektroniikkakoosteita ja muuta toimenkuvaamme liittyvää. Käyttämämme materiaalit ja teknologiat ovat Rohs-vaatimusten mukaisia.

Nykyaikaisen tuotantoprosessin ketjun osana ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita ja siksi tilausten hallinta, toimintavarmuus ja tuotteiden laatu ovat ensisijaisia toiminnassamme.

Valmistamme tuotteita sekä asiakkaan piirustusten mukaisesti että omaa suunnitteluamme apuna käyttäen.

Nykyaikaiset EMC-häiriösuojauksen vaatimukset edellyttävät myös mekaniikan osalta korotettuja vaatimuksia. Piirilevylle asennettava mekaniikka on rajoitetuista mitoista johtuen usein mutkikas ja äärimmäistä tarkkuutta vaativa. Toiseksi, usein asiakkaamme hankkivat samassa laitteessa käytettävät osat eri paikoista ja osien yhteensopivuuden takaamiseksi niitten tulee olla valmistettu tarkasti piirustusten mukaisesti.

Vaativat tehtävät, tarkkuus ja laatu ovat vahvuusalueitamme ja pystymme tarjoamaan ne myös kilpailukykyisesti.

Käytössämme on nykyaikainen ja monipuolinen kalusto sekä koulutettu ja työhön omistautunut henkilökunta.

Koska valmistamme paljon suuren vaikeusasteen omaavia ja tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja vaativia tuotteita, niin omistamme paljon erikoistyökaluja ja matriiseja.

Käsiteltävän materiaalin paksuus on 0,05 mm … 3 mm. Materiaaleista käsittelemme sinkittyä terästä, alumiinia, messinkiä ja erilaisia kuparin ja ruostumattoman teräksen lajeja. Asiakkaittemme vaatimuksesta käytämme ainoastaan Rohs:in vaatimuksiin soveltuvia materiaaleja.

Meidän missiomme

Casemet Oy:n  missio on valmistaa korkealaatuisia ohutlevytuotteita metallista vaativiin käyttöolosuhteisiin. Casemet on erikoistunut tarjoamaan palveluitansa ja tuotteitansa elektroniikkateollisuuden, tietoliikenteen ja tiedonsiirron parissa toimiville asiakkaillensa, joilla on erityisiä vaatimuksia metallisten ohutlevyosien tarkkuudelle.

Casemet Oy:n toiminnan tulee olla kannattavaa ja kohtuullisen tuottavaa tehtyjen investointien vuoksi.

Pitkäaikainen asiakastyytyväisyys yhdessä kannattavan toiminnan kanssa edesauttaa yrityksen jatkuvaa parantamista ja täten varmistaa taloudellisesti tärkeän ja vakaan tulevaisuuden Casemet Oy:n henkilöstölle.  

Meidän tavoitteemme

Casemet Oy:n johto on asettanut tavoitteiksi laatukäytännön toteuttamisen ja laatinut suunnitelman sen saavuttamiseksi. Tavoitteiden seuranta ja toimintasuunnitelman sitoutunut toteuttaminen helpottaa jatkuvaa parantamista johtamisjärjestelmässä.

Jatkuvaa parantamista tarkastellaan sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla sekä säännöllisissä johtoryhmän katselmuksissa.

Casemet Oy:lle on tärkeää seurata paikallista ja Euroopan Unionin lainsäädäntöä, kuten myös asiakasta ja vakiintuneita vaatimuksia.

Casemet Oy valmistaa tuotteen, joka täyttää asiakkaan vaatimukset ja toimittaa sen toivomusten mukaisesti.

Casemet hankkii raaka-aineet ja toimituksen vastuuntuntoisilta ja pitkäaikaisilta yhteistyöpartnereiltansa, jotka takaavat turvalliset ehdot.

Casmetin henkilöstö on koulutettu ja tiedotettu yrityksen tavoitteiden mukaisesti.    Jokainen työntekijä on vastuussa hänen toimeenpanemastaan toiminnastaan tavalla, että se vastaa teknistä valmistustilausta ja että tuote voidaan vahvistaa seuraavalle valmistusvaiheelle tuotantoprosessissa. 

YHTEYSTIEDOT

Raba 19a
80041 Pärnu

Asiakaspalvelu +372 44 20049

info@casemet.ee