Casemet Pärnu on spetsialiseerunud elektroonika- ja masinaehitustööstuse firmadele allhankena terviklahenduste ja mehaanikaosade valmistamisele.

Tüüpilised valmistatvad tooted on seadmete korpused ja nende üksikud mehhaanika osad, trükkplaadil kasutatavad varjestused, seadmete esipaneelid, ultraõhukestest materjalidest metallkomponendid ja ühenduskaablid.

Pakume oma klientidele koostööd ja abi alates üksikute katseeksemplaride välja töötamisest kuni seeriatootmiseks vajalike mahtudeni. Klientide vajaduste täitmiseks oleme panustanud pidevalt personali väljaõppesse ja seadmete kaasajastamisse.

Vastavalt klientide soovile pakume neile kas üksikuid detaile, koostatud sõlmi või täielikult koostatud ja testitud seadmeid. Omades laialdast koostöö võrgustikku saame pakkuda erinevaid pinnatöötlusi, trükitehnilisi lahendusi, lasergraveerimist, elektroonika sõlmi ja muud meie profiiliga seonduvat. Meie poolt kasutatavad materjalid ja tehnoloogiad vastavad Rohs direktiivi nõuetele.

Olles üks tänapäevase tootmisprotsessi lüli mõistame me oma klientide vajadusi ja seetõttu on tellimuste haldamine, tarnekindlus ja toodete kvaliteet meie prioriteet.

Meie kasutuses on nüüdisaegne ja mitmekesine masinapark ning väljaõppinud ja oma tööle pühendunud personal.

Kuna valmistame palju suure keerukusastmega ja mittestandartse lahendusega tooteid, siis omame palju spetsiaaltööriistu ja matriitse.

Töödelava materjali paksus on altes 0,05mm kuni 3 mm. Materjalidest töötleme tingitud terast, alumiiniumi, messingut ja erinevaid vase ja roostevaba terase sorte. Kliendi soovil kasutame ainult Rohs-i nõuetele vastavaid materjale.

Valmistame tooteid nii kliendi jooniste järgi kui ka omi projekteerimisvõimalusi kasutades.

Tänapäevased EMC varjestuse nõuded loovad ka mehhaanika suhtes kõrgendatud nõudeid. Trükkplaadile paigaldatav mehaanika on piiratud mõõtmetest johtuvalt sageli keerukas ja äärmist täpsust nõudev. Teiseks hangitakse sageli ühes seadmes kasutatavad osad eri paigust ja tagamaks nende ühtesobivust peavad nad olema valmistatud täpselt vastavalt joonistele.

Keerukus, täpsus ja kvaliteet on need allad milles Casemet on tugev ja me suudame seda pakkuda ka majanduslikult tasuvalt.

Kontakt

Raba 19a
80041 Pärnu

Customer service +372 44 20049

info(at)casemet.ee