Casemet Pärnu är specialiserat på helhetslösningar och tillverkning av mekaniska detaljer som legotillverkning åt företag inom elektronik- och maskinbyggnadsbranschen.

Typiska produkter är apparatchassin och enskilda delar till dessa, störningsskydd för kretskort samt frontpaneler av tunna material.

Vi erbjuder våra kunder samarbete och hjälp, från utveckling av enstaka prov ända till serieproduktionsvolymer. För att svara på våra kunders behov satsar vi ständigt på utbildning av vår personal och modernisering av maskinparken.

Allt efter kundernas önskemål erbjuder vi dem antingen enstaka detaljer, sammansättningar eller helt monterade och testade apparater. Med hjälp av vårt omfattande samarbetsnätverk kan vi erbjuda olika slags ytbehandlingar, trycktekniska lösningar, lasergravering, elektronikmontage och annat som hör till vår verksamhet. De material och den teknik vi använder är överensstämmer med Rohs-kraven.

Som en del av en modern produktionsprocess förstår vi våra kunders behov och därför är hantering av beställningar, leveranssäkerhet och produkternas kvalitet viktigast för oss.

Vi tillverkar produkter såväl efter kundens ritningar som med hjälp av vår egen konstruktion.

Dagens krav på EMC-störskydd innebär också högre krav på mekaniska komponenter. Mekaniska delar som monteras på kretskort är ofta komplicerade och kräver extrem precision beroende på de begränsade måtten. För det andra skaffar våra kunder delar till samma apparat från olika håll och för att garantera att delarna passar ihop måste de vara tillverkade exakt efter ritningarna.

Krävande uppgifter, noggrannhet och kvalitet är våra styrkor och vi kan också erbjuda detta konkurrenskraftigt.

Vi har tillgång till en modern och mångsidig maskinpark samt välutbildad och engagerad personal.

Eftersom vi tillverkar mycket komplicerade produkter som avviker från de normala lösningarna så har vi mycket specialverktyg och matriser.

Tjockleken på det material som används är mellan 0,05 mm och 3 mm. De material vi använder är galvaniserat stål, aluminium, mässing och olika slags kopparlegeringar och rostfria stål. Enligt våra kunders krav använder vi endast material som uppfyller RoHS-kraven.

Vår mission

Casemets mission är att tillverka högkvalitativa tunnplåtsprodukter för krävande applikationer. Casemet erbjuder sina tjänster och produkter till kunder inom elektronik, telekommunikation och andra branscher med behov av tunnplåtsdetaljer med hög precision. 

Casemets verksamhet ska vara vinstgivande och ge rimlig avkastning på de investeringar som gjorts.

Kundnöjdhet på lång sikt tillsammans med lönsam verksamhet kommer att möjliggöra fortsatt utveckling av företaget och ge en ekonomiskt säker och stabil framtid för Casemets anställda. 

Våra mål

Casemets ledning har ställt upp mål för genomförandet av kvalitetspolicyn och utarbetat en plan för att uppnå dem. Att följa målen och hålla sig till åtgärdsplanen underlättar ständiga förbättringar i ledningssystemet.

Ständiga förbättringar följs upp genom interna och externa revisioner och genom ledningens regelbundna genomgångar.

För Casemet är det viktigt att följa regelverk på nationell och EU-nivå liksom standard- och kundkrav. 

Casemet tillverkar produkter som lämpar sig för kunden och levererar enligt kundens önskemål.  

Casemet har ett långsiktigt samarbete med leverantörer av råvaror vilket garanterar leveranssäkerheten.  

Casemets anställda utbildas och informeras om företagets mål.

Varje anställd har ansvar för att genomföra sin uppgift på ett sätt som motsvarar erhållna tekniska arbetsorder och så att produkten kan godkännas i nästa steg i produktionsprocessen.

Kontaktuppgifter

Raba 19a
80041 Pärnu