Casemet Pärnu är specialiserat på helhetslösningar och tillverkning av mekaniska detaljer som legotillverkning åt företag inom elektronik- och maskinbyggnadsbranschen.

Typiska produkter är apparatchassin och enskilda delar till dessa.

Vi erbjuder våra kunder samarbete och hjälp, från utveckling av enstaka prov ända till serieproduktionsvolymer. För att svara på våra kunders behov satsar vi ständigt på utbildning av vår personal och modernisering av maskinparken.

Som en del av en modern produktionsprocess förstår vi våra kunders behov och därför är hantering av beställningar, leveranssäkerhet och produkternas kvalitet viktigast för oss.

Kontaktuppgifter

Raba 19a
80041 Pärnu