ETEENPÄIN-GRUPPER


Inehåll:

  • Spelregler i arbetslivet
  • Arbetsträning på Casemets produktionsavdelningar (monterings- och metallarbetsavdelningarna)
  • Karriärrådgivning och gruppverksamhet

Eteenpäin-grupperna pågår i 10 veckor.

Eteenpäin-grupperna är avsedda för dig:

jsom är under 35 år och

  • inte är i arbetslivet eller saknar utbildningsplats
  • har svårt att söka arbete eller hitta en egen yrkeskarriär
  • vill ha handledning och arbete

Med hjälp av företagssamarbete söker man uppnå bättre sysselsättningsgrad för unga.