Tegevuspoliitika


Casemet on Soome pereettevõte, mis keskendub peamiselt metallkorpuste lahendustele. Pakume ka elektromehaaniliste komponentide ja lehtmetallist konstruktsioonide tootmist allhanke korras.

Meie tööviis põhineb paindlikul ja kliendikesksel teenindusel, kvaliteetsel ja usaldusväärsel tootmisel, toodete kõrgetasemelisel peenhäälestusel ja tarnekindlusel. Klientide rahulolu on meie jaoks auasi.

Järgime kõigis oma tegevustes seadusi, ametiasutuste määrusi ja muid siduvaid kohustusi. Meie tegevus on pidevas arengus, mille eesmärk on edaspidi veelgi vähendada jäätmete teket, toorainekasutust ja energiatarbimist.

Casemeti juhtkond vastutab kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide toimimise ja arendamise eest. Juhtkond tagab, et kvaliteedi loomiseks ning keskkonnaeesmärkideks ja tegevuseks on loodud piisavad tingimused. Juhtkond rõhutab ka, et Casemetis on kõik teadlikud kvaliteedi ja keskkonnaga seotud eesmärkidest ja poliitikast.

Oleme pühendunud oma tegevuse pidevale arengule. Julgustame oma töötajaid arendustegevustes osalema. Meie arengu nurgakivideks on klientide ja huvigruppide vajadustega arvestamine, personali kompetentsi arendamine ja Lean-juhtimise põhimõtted. Näeme tagasisidet kui võimalust end täiustada

Kõik Casemeti töötajad vastutavad oma töö kvaliteedi eest ise ning on kohustatud tegutsema ja toimima vastavalt meie kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemile.