Casemet Oy laajenee


Mikkeliläisyritys Mikemet sulautuu Casemet Oy:hyn heinäkuun alusta alkaen. Tuotannollinen toi­minta saatiin yhdistettyä Casemet Oy:n kanssa aikataulun mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä. Samojen omistajien metallialan yritykset pyrkivät yhdistymisel­lään parantamaan kilpailukykyä sekä hyödyntämään saman alan osaamista. 

- Meillä on samoja asiakkaita ja samanlaisia tuotteita, se on yhdis­tymisen tärkein syy, kertoo enti­nen Mikemet Oy:n, nykyinen Ca­semet Oy:n  toimitusjohtaja Jukka Kokkonen.

Hänen mukaansa sulautumisen myötä parannetaan myös henkilö­kunnan joustavuutta. Mikemetillä henkilöstöä oli noin 40 työnteki­jää. He siirtyvät Casemetille, jolla henkilökuntaa sulautumisen jälkeen on noin 160. Fuusio ei Kokkosen mukaan tuo vakituiseen henkilökuntaan kohdistuvia henkilöstövähennyk­siä.

- Odotamme myös asiakkaiden suuntaan uskottavuuden parane­mista. Olemme sulautumisen jäl­keen isompi tarjoaja, Kokkonen kertoo. 

Molemmilla yrityksillä oli omaa osaamista, ja näiden yhdistämisen kautta meillä on nyt laa­jempi osaaminen ja paremmat resurssit. 

CASEMET Oy valmistaa metallisia koteloratkaisuja teollisuuden käyttökohteisiin ja -ratkaisuihin, ja on erikoistunut ohutlevyrakentamiseen. 

Toimintojen yhdistäminen on osa laajempaa suunnitelmaa Ca­semet Oy:n kehittämiseksi. Yritys investoi tämän kesän aikana noin miljoona euroa ohutlevytekniikan nykyaikaistamiseen sekä kapasitee­tiin laajentamiseen. Toiminta jatkuu toistaiseksi sekä Tuskussa että Lähemäellä.

- Keskitämme metalliosaamista Insinöörinkadulle, mutta esimer­kiksi kokoonpano jää Työkeskuksenkadulle.

Budjetoitu liikevaihto Casemetin kuluvalle tilikaudelle on 17 miljoo­naa euroa. 

  • Julkaistu 03.07.2017

Kaikki uutiset