Toimintapolitiikka


Casemet on suomalainen perheyhtiö, jonka päätuotteita ovat teräskoteloratkaisut. Lisäksi tarjontaamme kuuluu sähkömekaanisten rakenteiden ja ohutlevyrakenteiden sopimusvalmistusta.

Toimintamme perustana on joustava ja asiakaslähtöinen palvelu, laadukas ja luotettava valmistus, tuotteiden korkea viimeistelytaso sekä toimitusvarmuus. Asiakastyytyväisyys on meille kunnia-asia.

Noudatamme lakeja, viranomaismääräyksiä ja muita sitovia velvoitteita kaikessa toiminnassamme. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta päästömme sekä raaka-aineiden- ja energian käyttömme olisivat tulevaisuudessa vieläkin pienemmät.

Casemetin johto on vastuussa laadun- ja ympäristönhallintajärjestelmien mukaisesta toiminnasta ja kehittämisestä. Johto huolehtii, että laadun syntymiselle ja ympäristön suojelulle on luotu riittävät edellytykset sekä siitä, että jokainen on tietoinen laatuun ja ympäristöön liittyvistä tavoitteista ja toimintatavoista.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Henkilöstöä rohkaistaan osallistumaan kehittämistoimintaan. Kehittämisen kulmakivinä toimivat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kuunteleminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja Lean johtamisperiaatteet. Palaute nähdään Casemetillä parantamismahdollisuutena.

Jokainen Casemetin palveluksessa työskentelevä on vastuussa oman työnsä laadusta ja velvollinen toimimaan laadun- ja

ympäristönhallintajärjestelmämme mukaisesti.