Kuluneen vuoden muutokset tuovat jatkuvuutta ja uusia kehityshankkeita Casemet-konserniin

Casemet-konsernin molemmissa omistajaperheissä on tehty kuluneen kevään ja kesän aikana osittainen sukupolvenvaihdos, kun Sanna Vihersalo ja Aki Hyyryläinen siirtyivät yhtiössä omistaja-asemaan. Molemmilla on takanaan useampi vuosi vastuullisissa työtehtävissä Casemetillä. Sanna Vihersalo on toiminut Pärnussa tehtaanjohtajana ja vastannut Pärnun päivittäisestä toiminnasta ja prosessien kehittämisestä. 1.8.2021 lähtien Sanna vastaa koko konsernin operatiivisesta johtamisesta. Aki Hyyryläinen on puolestaan toiminut Casemetin tuotekehittäjänä ja -suunnittelijana, minkä lisäksi Akin vastuulle siirtyy jatkossa koko konsernin digitalisaation kehittäminen.

Molemmilla uusilla yrittäjillä on vahva usko tulevaan niin kasvun, kehitystyön kuin päivittäisen toiminnan osalta. Omistaja-asema tulee luonnollisesti näkymään lisävastuuna, mutta jalustalle nostoa se ei merkitse. Molemmat korostavat, että haluavat olla läsnä kaikille työntekijöille ja työtovereille.

Tulevaisuuden tavoitteina Sanna ja Aki näkevät juuri digitaalisuuden kehittämisen, kasvun mahdollistamisen, pitkäaikaisten työurien tarjoamisen ja yhteistyön rakentamisen koko konsernin sisällä.

Sanna tiivistää ajatuksen, jonka molemmat allekirjoittavat: ”On hienoa päästä olemaan osa Casemetin kasvutarinaa.”

Kuva: Aki Hyyryläinen ja Sanna Vihersalo odottavat innolla tulevia haasteita. 

  • Julkaistu 23.06.2021

Kaikki uutiset