Konstruktion


Casemets egen konstruktionsorganisation hjälper till med konstruktion av kapslingar och tunnplåtdetaljer. Våra konstruktörer är yrkesskickliga och har lång erfarenhet av konstruktion och ritning.

Vi kan tillhandahålla bilder i formaten PDF, DWG och DXF samt vid behov också i 3D.