Produkter

I vårt omfattande produktsortiment ingår stålkapslingar och tillbehör. Våra lösningar är utvecklade för tuffa industrimiljöer där man kräver effektivt skydd och extrem hållbarhet.

Utöver högkvalitativa standardkapslingar erbjuder vi kundspecifika och projektspecifika kapslingslösningar. Våra kundspecifika tjänster omfattar såväl kundanpassning av standardkapslingar som helt kundspecifika kapslingar. Dessutom erbjuder vi integrationstjänster, inklusive anskaffning av tredjepartskomponenter.