Toimitusehto


FCA Mikkeli/Finland (Finnterms 2001), kotimaan toimitukset

FCA Mikkeli/Finland (Incoterms 2010), vientitoimitukset