Kapslingslösningar

I vårt omfattande produktsortiment ingår stålkapslingar och tillbehör. Våra lösningar är utvecklade för tuffa industrimiljöer där man kräver effektivt skydd och extrem hållbarhet.

Utöver högkvalitativa standardkapslingar erbjuder vi kundspecifika och projektspecifika kapslingslösningar. Våra kundspecifika tjänster omfattar såväl kundanpassning av standardkapslingar som helt kundspecifika kapslingar. Dessutom erbjuder vi integrationstjänster, inklusive anskaffning av tredjepartskomponenter.

FÖRDELAR MED VÅRA KAPSLINGSLÖSNINGAR

  • Hög IP-klass (IP66, IP55 för tvådörrars kapsling)
  • Alla arbetsmoment under samma tak (plåtbearbetning, falsning, svetsning, förbehandling, målning, tätning, slutmontering)
  • Tätnings- och målningsalternativ
  • Kostnadsbesparing genom anpassning och skräddarsydda lösningar
  • Kundspecifika förpackningsstorlekar, tillverkningsvolymer.
  • Olika materialalternativ
  • Snabba och tillförlitliga leveranser
  • Våra produkter har en lång livslängd och utomordentlig kvalitet