Prototyptillverkning


På kundens begäran tillverkar vi också prototyper innan produktionsserier körs. Med denna tjänst får kunden en prototyp med vars hjälp lösningens lämplighet, kvalitet och funktionalitet kan bedömas.